Архива за geonasleđe Srbije

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ (Драгана Остојић, Марина Вукин, 2007.)

У географском смислу, Србија је мала, али према заступљености и разноликости природних вредности, једна врло велика земља. Срађујући са Заводом за заштиту природе Србије, многа од њих смо представили људима, путем медија и документарних филмова, путописа, интервјуа са њиховим стручњацима, због чега је ова сарадња врло драгоцена. Наш скромни допринос се састоји у томе да, колико је могуће, њихов рад „спустимо у народ“ и тако многе упознамо са сопственом грудом, јер познавати природне вредности своје земље није само у сфери уживања, већ и ствар културе.

Посебно је занимљива приказ о нашем геонаслеђу, као и Регистар заштићених природних добара. И једно и друго представљају материју која је у непрестаном развоју, јер имамо још много тога још увек неистраженог, а нама који смо пасионирани то могу бити референце за даља путовања