Учлањење

Ако желите да се учланите:

1.  Клуб организује акције за своје чланове. Ако желите да идете са нама, попуните приступницу и донесите нам је на састанак. Ако је заборавите, даћемо Вам је ми. Немојте их слати електронски (као e-mail), јер их морате својеручно потписати!

2.  Уплатите на рачун износ годишње чланарине. Чланска карта није обавезна, али ако је желите, другом clanskeуплатницом измирите трошак њене техничке израде. Како да попуните уплатнице можете видети овде. Уплате не можемо примати на састанцима, већ искључиво путем уплата на рачун Клуба

3. Чланарина износи 500,оо динара и важи за текућу годину.