Учлањење

1.  Клуб организује акције за своје чланове. Ако желите да идете са нама, попуните приступницу и донесите нам је на састанак, или пошаљите на адресу седишта Клуба. Ако дођете на састанак Клуба, даћемо Вам је ми. Немојте их слати електронски (као e-mail), јер их морате својеручно потписати!clanske

2.  Уплатите на рачун износ годишње чланарине.

Како да попуните уплатницу можете видети овде. Чланарине се не измирују на састанцима, већ искључиво путем уплата на рачун Клуба.

3. Чланарина износи 500,оо динара и важи за текућу годину.