Сачувајмо Кошутњак

Кошутњак је шума и насеље у Београду које се простире на територијама општина Чукарица и Раковица. Парк-шума и градско излетиште простире се на од 330 hа, на надморској висини од 250 m. Шума листопадног и четинарског дрвећа испресецана је многобројним стазама.

Године 2014. Град Београд усвојио је Решење о проглашењу заштићеног подручја „Шума Кошутњак“ са површином од 265 hа, због комплекса биоеколошких вредности под шумском вегетацијом и станишта разноврсне фауне, сисара, птица, инсеката, гмизаваца и водоземаца, као и објеката геолошког наслеђа која имају карактер природних реткости.

Meђутим, због изградње стамбено-пословног комплекса на месту „Авала филма”, површина под стаблима биће умањена за 17 хектара! Поднесимо приговор и сачувајмо плућа града! Да би то лакше постигли, ОВДЕможете скинути обрасце за текст – не кошта и не боли!

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВАЈ ЧЛАНАК „ПОЛИТИКЕ“.

Планом је предвиђена сеча чак 19 hа шума, док је на тој површини планирана изградња новог стамбено-пословних комплекса просечне спратности од 5 спратова, као и објекта за комерцијалне садржаје.

Име Кошутњак настало је због кошута, којих је некад овде било и до 1903. густа шума била је затворено дворско ловиште, а потом је Кошутњак отворен и за грађане.

Ту су и посебно уређени комплекси: Пионирски град, спортско-рекреативни центар, и Филмски град са комплексом атељеа и других објеката и уређаја за производњу филмова.

У историји је познат као место убиства кнеза Михаила Обреновића, 29. маја 1868. године. Поднесимо приговор Авала филму, да не постане и место убиства прелепе шуме – плућа Београда!

Meђутим, због изградње стамбено-пословног комплекса на месту „Авала филма”, површина под стаблима биће умањена за 17 хектара! Поднесимо приговор и сачувајмо плућа града! Да би то лакше постигли, ОВДЕможете скинути обрасце за текст – не кошта и не боли!
 
Планом је предвиђена сеча чак 19 шума, док је на тој површини планирана изградња новог стамбено-пословних комплекса просечне спратности од 5 спратова, као и објекта за комерцијалне садржаје.
Име Кошутњак настало је због кошута, којих је некад овде било и до 1903. густа шума била је затворено дворско ловиште, а потом је Кошутњак отворен и за грађане.
 
Ту су и посебно уређени комплекси: Пионирски град, спортско-рекреативни центар, и Филмски град са комплексом атељеа и других објеката и уређаја за производњу филмова.
 
У историји је познат као место убиства кнеза Михаила Обреновића, 29. маја 1868. године. Поднесимо приговор Авала филму, да не постане и место убиства прелепе шуме – плућа Београда!