Путно осигурање

Потписивањем уговора са осигуравајућом кућом Wiener Stadtische  учесницима наших акција смо обезбедили могућност да се осигурају под најповољнијим условима где год наша здравствена књижица не важи, дакле приликом боравка ван Србије. Обзиром на развијање наших активности, овај корак је био неопходан за даљи рад, јер обезбеђује потребну сигурност за сво време боравка и током пута.
Склапањем овог уговора добили смо повлашћене тарифе за све наше учеснике које покривају основно путно осигурање, осигурања скијаша, као и спортског осигурања које се односи на планинарске активности.
Обзиром да има чланова који већ имају обезбеђено осигурање, ово се неће примењивати на целу групу, већ се пружа оним учесницима, који нису осигурани. Сви они који сматрају да им је потребно да се осигурају, немају регулисано неко осигурање код својих осигуравача, потребно је да свој захтев саопште приликом пријављивања учешћа у акцији и тиме ће себи обезбедити одговарајуће покриће за време путовања у иностранству.
Иначе, за овакве кориснике, Wiener Stadtische је припремила и посебне услове за осигурање имовине, уколико то наравно желе (станови, регистрација возила, каско осигурање, животна полиса осигурања за појединце као и чланове породица).
Нама је било важно да будемо сигурни док смо ван своје земље, растерећени страха да би нас најпростија интервенција (ако затреба) могла коштати као 20 акција! Јер, основно путно осигурање, у износу 103 динара по дану покрива реалне трошкове следећег:
 1. Амбулантни лекарски третман
 2. Лекови и завоји преписани од стране овлашћеног лекара
 3. Медицинска помагала и помагала за ходање која су неопходни део третмана за поломљене екстремитете и повреде, преписане од стране овлашћеног лекара
 4. Дијагноза X-зрацима (рентгеном)
 5. Болничко лечење (хоспитализација)
 6. Операције и трошкови операције
 7. Стоматолошки тетман до 150 €
 8. Евакуација, транспорт до најближег лекара или болнице
 9. Евакуација, транспорт и смештај у специјализовану болницу
 10. Репатријација, транспорт из стране земље у земљу пребивалишта или болнице у земљи пребивалишта до 7.000 €
 11. Репатријација, транспорт посмртних остатака у земљу пребивалишта до 5.000 €
 12. Лекарски савети
 13. Препорука локалних лекара специјалиста  и
 14. Медицинска пратња током евакуације или репатријације
Означено као , , , , , ,