Где је Борис Братић?

Ову вест нисмо пласирали на време, из два разлога: један је што информација не представља занимљивост која интересује љубитеље природе, а друга та што се очекивало да се не дешава све због чега сада морамо да обавестимо чланство да Борис Братић није члан КАУП-а од 4. маја 2015. 

Обзиром да службену легитимацију није вратио, а води акције са великим бројем чланова КАУП-а, дужни смо да нагласимо да наш Клуб са тим нема никакве везе, већ се ради о поптпуно индивидуалним активностима Бориса Братића. Из тог разлога, КАУП не може имати никаквих информација у вези акција на које Борис Братић позива чланове КАУП-а.

Извињавамо се делу чланства које тек сада сазнаје за ову новост, и ако верујемо да разумете разлог описан у првој реченици. Одлуком Управног одбора, КАУП једноставно не може, нити жели да подржава комерцијалну концепцију реализације акција, нити да стоји иза грешака ма ког појединца, нарочито ако се тиме крши Статут, или доводи у ризик безбедност учесника. 

У циљу спречавања могуће злоупотребе службене легитимације од стране Бориса Братића, у року од 15 дана, биће израђене нове, чиме се укида значај садашњих, пред надлежним органима.

Означено као